"Being Trees", Kulturuker i Gjerdrum, 13.okt - 4.nov, 2015

I forbindelse med Kulturuker i Gjerdrum laget jeg en 75x40 meter stor tegning - med traktor.  Med god hjelp av jordeier, målte vi opp og ploget det store bildet. Han på traktorsetet, jeg i en slags regissørrolle.

Foto tatt fra drone, bilde gjengitt fra www.gjerdrum.kommune.no

Foto tatt fra drone, bilde gjengitt fra www.gjerdrum.kommune.no

Med god hjelp av Oddmund Hønsen.

Med god hjelp av Oddmund Hønsen.

art supply: plow
Me in my  biggest drawing so far.

Me in my  biggest drawing so far.